(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Vzorec DARILNE POGODBE

(za premičnine)

 

Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Darilo je tako lahko tudi odpoved kakšni pravici, če se obdarjenec s tem strinja.

 

Bistvena sestavina darilne pogodbe je stvar ali pravica, ki jo darovalec obdarjencu podari.

 

Če darovalec podarjeno stvar ali pravico ni takoj prenesel na obdarjenca tako, da ta lahko z njo prosto razpolaga, mora biti darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Če darilna pogodba ni sklenjena v pisni obliki, obdarjenec ne more s tožbo zahtevati njene izpolnitve. Darilna pogodba med zakoncema mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Darovalčevi upniki lahko v roku treh let od darovanja izpodbijajo darovalčeva darila, če so bila dana v škodo upnikov.

 

Če je prišlo do prikrajšanja nujnega deleža pri dedovanju, se po zmanjšanju oporočnih razpolaganj vračajo tudi darila in sicer od najmlajšega darila do najstarejšega. Vračanje daril se lahko zahteva v 3 letih od zapustnikove smrti.Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje. Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Rok za preklic je eno leto odkar je darovalec izvedel za razlog preklica.
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>