(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Na spletnem portalu PravniPortal.si lahko zaenkrat najdete

okoli 20 brezplačnih vzorcev pogodb z kratkim opisom.

Pomembno opozorilo/obvestilo za vse obiskovalce!

Posamezni vzorci pogodb, ki so dostopni na PravnemPortalu.si oz. v okviru slednjega , so navedeni le kot splošni primeri in služijo zgolj kot pomoč, zato ni nujno, da so uporabni za vse situacije. ​​

 

Vsi vzorci pogodb, ki so na voljo na PravnemPortalu.si , se uporabljajo le kot vodilo oz. pomoč pri pripravi individualnih dokumentov.

 

Vse, ki bodo uporabili vzorce na PravnemPortalu.si , opozarjamo, da pri uporabi vzorcev v vsakdanjem življenju  obravnavajo vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in  glede na slednje tudi primerno uredijo sam vzorec oz. pogodbo.

V primeru kakršnihkoli dvomov pri sestavi pogodb in uporabi vzorcev, dostopnih na tem spletnem portalu, svetujemo posvetovanje s pravnim strokovnjakom na tem področju.

 

Svetujemo, da uporabniki vzorcev na PravnemPortalu.si spremljajo relevantno zakonodajo oz. morebitne spremembe zakonodaje, ki vplivajo na posamezne pogodbe in se prav tako pozanimajo, katere so bistvene oz. nebistvene sestavine posameznih pogodb.


PravniPortal.si oz. upravitelji slednjega ne prevzemajo odgovornosti v zvezi z uporabo vzorcev objavljenimi PravnemPortalu.si oz. v okviru slednjega!

Seznam vseh vzorcev pogodb/PRIDOBI VZOREC POGODBE


Vsi vzorci pogodb!
Darilna pogodba - hiša
Darilna pogodba - nepremičnina

Grosistična pogodba
Izjava o znižanju kupnine
Izpodbijanje izjave zaradi zmote
Izpodbijanje zaradi napačnega posredovanja
Izpodbijanje zaradi zavajanja v zmoto
Izpodbijanje zaradi zmote
Izpodbijanje zaradi zmote v izjavi
Izročilna pogodba
Izročilna pogodba I
Izročilna pogodba II

Pogodba o odstopu od prodajne pogodbe
Pogodba o organizaciji jezikovnega tečaja
Pogodba o posredovanju
Pogodba o posredovanju I
Pogodba o posredovanju II
Pogodba o prodaji
Pogodba o prodaji alkoholnih pijač
Pogodba o prodaji informacijskega sistema
Pogodba o rabljenem avtomobilu
Pogodba o uporabi interneta
Pogodba o zastopanju
Pogodba v korist tretjega
Pogodba za dobavo in montažo telefonske in proti vlomilne opreme
Pogoj za neveljavnost pogodbe
Predkupna pravica pri nepremičnini
Predpogodba o nepremičnini
Predpogodba za nepremičnino
Predpogodba za nepremičnino I
Predpogodba za premičnino
Prevzemni protokol
Priznanje dolga in obročno odplačevanje
Prodaja po vzorcu
Prodajna pogodba
Prodajna pogodba s plačilom na obroke
Prodajna pogodba stanovanja
Prodajna pogodba stanovanja I
Seznam napak
Splošna prodajna pogodba
Trgovsko pooblastilo
Ugovori zoper splošne pogoje poslovanja
pogodba-pogodbe.info
da napisati pogodbo, pritožbo ne bo več težava 2
Zahteva dolžnika za omogočenje izpolnitve obveznosti
NAJEMNE, ZASTAVNE, ZAKUPNE, LEASING IN FINANČNE POGODBE
Asignacijska pogodba
Nesoglasje o povišanju najemnine
Nesoglasje s povišanjem
Odpoved zaradi napak
Pogodba o asignaciji
Pogodba o deviznem posojilu
Pogodba o donatorstvu
Pogodba o faktoringu
Pogodba o finančnem leasingu
Pogodba o kreditu
Pogodba o kreditu za obratna sredstva
Pogodba o kreditu I


Darilna pogodba
Darilna pogodba I
Darilna pogodba IIPogodba o leasingu - mobilni telefon Pogodba o leasingu - osebni avto
Pogodba o leasingu opreme
Pogodba o leasingu opreme I
Pogodba o leasingu računalniške opreme
Pogodba o najemu
Pogodba o najemu dvorane
Pogodba o najemu fitness študija Pogodba o najemu garaže
Pogodba o najemu gostinskega lokala
Pogodba o najemu oglasnega prostora
Pogodba o najemu opremljenega stanovanja
Pogodba o najemu poslovnih prostorov
Pogodba o najemu računalniškega sistema

Komisijska pogodba
Komisijska pogodba I
Koncernski pridržek
Menjalna pogodba
Menjalna pogodba I
Navadno pooblastilo
Odklonitev prevzema in opomin
Odklonitev prevzema zaradi neizpolnjenih pogodbenih pogojev
Odpust dolga z dvostransko pogodbo
Odpust dolga z izjavo upnika
Opomin z dodatnim rokom in grožnjo za razdrtje pogodbe
Opomin zaradi zamude in grožnja z drugimi ukrepi
Podaljšan pridržek lastninske pravice
Podaljšani lastninski pridržek
Pogodba o delu z obrtnikom
Pogodba o dobavi programske opreme
Pogodba o fizičnem varovanju
Pogodba o hrambi
Pogodba o hrambi umetniške slike
Pogodba o hrambi I
Pogodba o izposoji stvari
Pogodba o menjavi predmetov
Pogodba o naročniškem razmerju
Pogodba o nastopu na koncertu
Pogodba o objavi oglasa v poslovnem imeniku
Pogodba o najemu restavracije
Pogodba o najemu sejemskega razstavnega prostora
Pogodba o najemu stanovanja
Pogodba o najemu stanovanjske hiše
Pogodba o najemu svetlobnega napisa
Pogodba o najemu z investicijo
Pogodba o odstopu terjatve
Pogodba o odstopu terjatve
Pogodba o pobotu terjatev
Pogodba o podnajemu
Pogodba o podnajemu I
Pogodba o podzakupu
Pogodba o poravnavi
Pogodba o potrošniškem posojilu

Sporočilo o povišanju najemnine
Tristranska asignacijska pogodba
Zakupna pogodba
Posojilna pogodba
Posojilna pogodba I
Povišanje zaradi povečanja stroškov obratovanja, modernizacije
Predlog za pobot terjatev
Redna odpoved najemne pogodbe
Splošni pogoji za poslovno rabo prostorov
Pogodba o prevozu
Pogodba o prevozu in dostavi
Pogodba za opravljanje špediterskega in carinskega posredovanja
Pogodba za rent a car
Posredniška pogodba o potovanju
Špediterska pogodba
IZVAJALSKA DELA, VZDRŽEVANJE, KOOPERACIJA
Pogodba o čiščenju poslovnih prostorov
Pogodba o dolgoročnem poslovnem sodelovanju
Pogodba o higiensko-sanitarnih pregledih
Pogodba o kontroli blaga
Pogodba o kooperaciji
Pogodba o poslovnem sodelovanju informatika
Pogodba o poslovnem sodelovanju mizarstvo
Pogodba o poslovnem sodelovanju splošno
Pogodba o poslovnem sodelovanju splošno I
Pogodba o rednem mesečnem vzdrževanju klimatskih naprav
Pogodba o servisnem vzdrževanju avtomobila
Pogodba o servisnem vzdrževanju izdelka
Pogodba o skladiščenju blaga
GRADBENIŠTVO
Dodatno naročilo
Generalna gradbena podjetniška pogodba
Gradbena pogodba
Gradbena pogodba I
pogodba-pogodbe.info
da napisati pogodbo, pritožbo ne bo več težava 4
Graja napak
Pogodba o delu arhitekta
Pogodba o gradbenem nadzoru
Pogodba o investicijsko vzdrževalnih delih
Pogodba o izdelavi tehnične dokumentacije
Pogodba o izgradnji objekta na ključ
Pogodba o izvajanju investcijskih del v tujini
Pogodba o izvedbi elektroinštalacijskih del
Pogodba o izvedbi obrtniških del
Pogodba o prenovi pisarniških prostorov
Pogodba o storitvah arhitekta

Pritožba, ker je bilo delo slabo opravljeno
Pritožba zoper sodbo sodišča
Zahteva za obnovo kazenskega postopka
Pritožba zaradi nepopolnega dostavljanja blaga
Prošnja za pomilostitev
Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku Postaje prometne policije
Pritožba zoper odločbo o prekršku okrajnega sodišča
Pritožba zoper sklep okrajnega sodišča
Pritožba na odločbo organa
Pritožba zoper odločbo upravnega organa
Pritožba zoper odločbo o prekršku okrajnega sodišča


Pogodba o storitvah arhitekta I
VZORCI PRITOŽB IN UGOVOROV
Ugovor zoper plačilni nalog
Pritožba zoper sklep o dedovanju
Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča
Pritožba zaradi okvare na dobavljenem proizvodu
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi
Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa
Pritožba glede odmorov, ki si jih jemljejo zaposleni
Pritožba zoper sklep - motenje posesti
Pritožba zaradi nezadovoljive kakovosti izdelka
Predlog za obnovo postopa
Pritožba, ker se stranka ne drži pogodbe
Pritožba zaradi zamude pri dostavi blaga

Zakupna pogodba I
Zapisnik o prevzemu stanovanja
Zastavna pogodba
Zastavna pogodba za nepremičnino
Zastavna pogodba I
Zastavna pogodba II
pogodba-pogodbe.info
da napisati pogodbo, pritožbo ne bo več težava 3
Zastavna pogodba III
Zastavna pogodbo za premičnino
GOSPODARSKE POGODBE IN INTELEKTUALNA LASTNINA
Avtorizacija priredbe avtorskega dela
Avtorska pogodba - režija
Avtorska pogodba o snemanju in reprodukcija zvoka in slike
Avtorska pogodba o uporabi izuma, inovacije, modela, tehnične izboljšave
Avtorska pogodba za prevajanje
Franšizna pogodba
Izdelava izvirnega glasbenega dela
Licenčna pogodba
Pogodba o dovoljenju uporabe podatkov
Pogodba o izdelavi računalniškega programa
Pogodba o oblikovalskih storitvah
Pogodba o prenosu avtorskih pravic
Pogodba o prenosu know-howa
Pogodba o prevajalskem delu
Pogodba o svetovalnih storitvah
Pogodba o svetovanju
Založniška pogodba
Pogodba o ustanovitvi civilne družbe med svobodnimi poklici
Pogodba o skupni pisarni svobodnih poklicev
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Pogodba o poslovodstvu d.o.o.
Sprememba sedeža d.o.o.
Sklep o spremembi statuta d.o.o.
Tiha družba
Zapisnik redne seje skupščine
PREVOZI IN TURIZEM
Alotmajska pogodba
Alotmajska pogodba I
Komisijska izvozna pogodba
Pogodba o avtobusnem prevozu
Pogodba o gostinskih storitvah - catering
Pogodba o letalskem prevozu
Pogodba o odpremi
Pogodba o odpremi po morju
Pogodba o organiziranju potovanja
Pogodba o pomorskem prevozu blaga
Pogodba o posredniških storitvah v turizmu

Pogodba o prevzemu dolga in novem posojilnem razmerju
Pogodba o računovodskih storitvah
Pogodba o sponzoriranju koncerta
Pogodba o sponzoriranju športnika
Pogodba o subleasingu
Pogodba o uporabi stavbe
Pogodba o varčevanju na devizni hranilni knjižici
Pogodba o zakupu
Pogodba o zakupu podjetja
Pogodba o zavarovanju terjatve
Pogodbeno dogovorjeno prenehanje najemnega razmerja
Poravnava
Poroštvena izjava

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>